Skip to content

Kaj je doktrina zadostnosti Svetega pisma? Kaj pomeni, da je Sveto pismo zadostno?

Vprašanje

Kaj je doktrina zadostnosti Svetega pisma? Kaj pomeni, da je Sveto pismo zadostno?

Odgovor

Doktrina zadostnosti Svetega pisma je eno izmed temeljnih načel krščanstva. Pomeni, da za življenje v veri in služenju ne potrebujemo nič drugega razen Pisma. Bog v njem jasno predstavi svojo namero, da bo skrhani odnos med seboj in človeštvom obnovil po svojem sinu Jezusu Kristusu. Sveto pismo nas uči o veri, izvoljenosti in odrešenju po Jezusovi smrti na križu ter o njegovem vstajenju. Ne potrebujemo nobenih drugih spisov, da bi lahko to dobro novico razumeli in da bi postali usposobljeni za življenje v veri.

»Sveto pismo« tu pomeni obe zavezi, Staro in Novo. Apostol Pavel je rekel, da lahko vse Sveto pismo verujoče izmodri za odrešenje po veri v Jezusa Kristusa. »Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo.« (2 Timotej 3,16–17) Pismo je navdihnjeno od Boga. Zapisali so ga sicer ljudje, toda ti ljudje so bili »nošeni od Svetega Duha« (2 Peter 1,21). Nobeno človeško pisanje ne zadošča, da bi nas pripravilo za »vsako dobro delo«; to zmore samo Božja beseda. In če nas Sveto pismo usposablja, da bi bili popolni in pripravljeni za vsako dobro delo, ni potrebno nič drugega.

V Pismu Kološanom 2 beremo o tem, katere nevarnosti grozijo cerkvi, če ne upošteva zadostnosti Svetega Pisma ali če svetopisemske nauke združuje z nesvetopisemskimi besedili. Pavel je cerkev v Kolósah posvaril: »Glejte, da vas kdo ne ujame s filozofijo in prazno prevaro, ravnaje se po človeškem izročilu in po prvinah tega sveta, ne pa po Kristusu.« (2,8) Juda je še bolj neposreden: »Ljubi, ko sem se resno pripravljal, da bi vam pisal o našem skupnem odrešenju, se mi je zdelo potrebno, da vam pišem tole in vas opomnim: bojujte se za vero, ki je bila svetim izročena enkrat za vselej.« (Juda 1,3) Bodite pozorni na besedno zvezo »enkrat za vselej«. Torej je jasno, da nobeno drugo besedilo, naj prihaja od še tako pobožnega pastorja, teologa ali denominacije, ne more veljati za enakopravno Božji besedi ali za njeno dopolnilo. V Svetem pismu je zapisano vse, kar potrebuje verujoči, da bi razumel Božji značaj, človekovo naravo ter doktrine o grehu, nebesih, peklu in odrešenju po Jezusu Kristusu.

Najprodornejše vrstice o zadostnosti Svetega pisma morda najdemo v psalmih. V Psalmu 19,8–15 se David veseli zaradi Božje besede; imenuje jo popolno, zanesljivo, pravo, jasno, razsvetljujočo, resnično in pravično. Sveto pismo je popolno, zato ni potrebno nobeno drugo besedilo, da bi ga dopolnilo.

Temu danes marsikdo ugovarja, in sicer vse prepogosto celo kristjani iz naših cerkva. S tehnikami posvetnega upravljanja, metodami pritegovanja množic, zabavo, razodetji mimo Svetega pisma in mistiko želijo prikazati, da Sveto pismo in njegova načela ne zadoščajo za krščansko življenje. A Jezus je rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj.« (Janez 10,27) Potrebujemo samo to, da slišimo njegov glas – in Sveto pismo je ta njegov popolnoma zadostni glas.

[English][Povratek na slovensko domačo stran]

Kaj je doktrina zadostnosti Svetega pisma? Kaj pomeni, da je Sveto pismo zadostno?

Source: celebritiesbuzz.com.gh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/celebritiesbuzz/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373