Kaj je meč Duha?

Vprašanje Kaj je meč Duha? Odgovor Besedno zvezo »meč Duha« je v Svetem Pismu najti le enkrat, v Pismu Efežanom 6,17. Meč je del bojne opreme, glede katere Pavel kristjanom pravi, naj po njej sežejo, da se bodo učinkovito bojevali proti zlu (Efežanom 6,13). Meč je orožje, primerno tako za napad kot za obrambo: z…

Vprašanje

Kaj je meč Duha?

Odgovor

Besedno zvezo »meč Duha« je v Svetem Pismu najti le enkrat, v Pismu Efežanom 6,17. Meč je del bojne opreme, glede katere Pavel kristjanom pravi, naj po njej sežejo, da se bodo učinkovito bojevali proti zlu (Efežanom 6,13).

Meč je orožje, primerno tako za napad kot za obrambo: z mečem se lahko obranimo, z mečem lahko sovražnika napademo in premagamo. Vojak se je moral v boju z mečem zelo marljivo uriti, da bi mu bilo to orožje v kar največjo korist. Vsi krščanski bojevniki smo potrebni takega marljivega urjenja, da bi znali ravnati z mečem Duha, »kar je Božja beseda«. Vsi kristjani smo udeleženi v duhovni bitki proti satanskim silam tega sveta, zato moramo znati to orožje spretno uporabljati. Le tako bomo zmogli učinkovito obrambo pred zlom ter ustrezno ofenzivo za »podiranje trdnjav« zmote in lažnosti (2 Korinčanom 10,4–5).

Božja beseda je imenovana »meč« tudi v Pismu Hebrejcem 4,12, in sicer kot »živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč«. Rimski meči so bili običajno dvorezni, saj je to omogočalo učinkovitejše prebadanje in rezanje v obe smeri. Predstava, da Sveto pismo prebada in prodira, pomeni, da Božja beseda seže prav do jedra, do bistva delovanja ter razkrije vzgibe in čustva tistih, ki se jih dotakne.

Ta meč Duha, Sveto pismo, naj bi nas okrepilo in usposobilo, da se bomo zmogli upirati silovitim satanovim napadom (Psalm 119,11; 33–40; 99–105). Sveti Duh z močjo besede rešuje duše in jim vliva duhovno moč, da bi postali zreli vojaki za Gospoda. Bolje ko poznamo in razumemo Božjo besedo, koristnejši bomo pri njenem uresničevanju in učinkoviteje se bomo zoperstavljali sovražniku naših duš.

[English][Povratek na slovensko domačo stran]

Kaj je meč Duha?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.