Sarkodie – Small Small Lyrics

Sarkodie - Small Small Lyrics
Sarkodie – Small Small Lyrics ft. Lil Shaker

[Intro]

You know what time it is

Alright

Eii Joe

[Hook]

See I know o o o o

Things are moving slow o o o o

And you feel like letting go o o o o

Cos money no dey flow o o o o

Eiii

You for know o o o o

Know say

The time go come wey you go blow o o o o

Baba God dey

Wey money go dey flow o o o o

All day

Progress go dey show o o o o

Eii

Ebi small small small small

Ebi small small small small

No be no be gidi gidi

No be no be gidi gidi

Ebi small small small small o o

Ebi small small small small

No be no be gidi gidi

I say eno be no be gidi gidi

[Verse 1]

Alright Tiee

Hw3 ebi like say the money no dey come chaw

Christmas dey come you want chew cow

You want fly but I guess you don’t know how

You want make your girlfriend so proud

Make you no commit suicide

Eno dey hia

Asem ah obia mpe s3 wo b3ti ni ohia

Ensu dea bi si bia nu fa y3 adesua

Odi kra swa obi truck na opia

Make you no dey complain too much

The downfall of a man be your own mind

Small Small you go drive two cars

Make you no dey follow you for dey your own line

Fa ni s3 ene p3 na wu b3 twi kponkpor

Poverty nu egu wu sisim s3 ponpo

Otsina bi y3 b3 huwu aferi

Wube hwi full chicken na wa jai m)nko

[Hook]

Ebi small small small small

Ebi small small small small

No be no be gidi gidi

No be no be gidi gidi

Ebi small small small small o o

Ebi small small small small

No be no be gidi gidi

I say eno be no be gidi gidi

Ebi small small small small

Ebi small small small small

No be no be gidi gidi

No be no be gidi gidi

Ebi small small small small o o

Ebi small small small small

No be no be gidi gidi

I say eno be no be gidi gidi

[Verse 2]

Obi s3 ni hawu ni s3 oni dea ob3 sh3 hmm

Ko ekra asi na ko hw3

Dea ob3 di aji s3 bankyi ahh apekye

Wuti ha na wusu entadea k3k3

Onim anka wakor da wu nyame asi

Wu hawu ni y3 kitua bi nti kratsi

Obi hia emu tis3 one tea spoon

Wuti ha na wusu s3 wudea nasi ashi

Oboshishi b3ka wuni problem

Wu wo hawu a anka wu sh3 jeans ni T-Shirt

Ekum diwu kraa wu di sh3 wu demu

Obi wop3 dayi wo san p3 T-Bread

Ebi didi obi etsi nti don’t bore

S3 y3ka ehia fuo ah wuda roll call

Kakra ob3 nya nu wuni wuba ts3 nu 4 4

Nensu kai s3

[Hook]

Ebi small small small small

Ebi small small small small

No be no be gidi gidi

No be no be gidi gidi

Ebi small small small small o o

Ebi small small small small

No be no be gidi gidi

I say eno be no be gidi gidi

Ebi small small small small

Ebi small small small small

No be no be gidi gidi

No be no be gidi gidi

Ebi small small small small o o

Ebi small small small small

No be no be gidi gidi

I say eno be no be gidi gidi

[Hook]

See I know o o o o

Things are moving slow o o o o

And you feel like letting go o o o o

Cos money no dey flow o o o o

Eiii

You for know o o o o

Know say

The time go come wey you go blow o o o o

Baba God dey

Wey money go dey flow o o o o

All day

Progress go dey show o o o o

Eii

Ebi small small small small

Ebi small small small small

No be no be gidi gidi

No be no be gidi gidi

Ebi small small small small o o

Ebi small small small small

No be no be gidi gidi

I say eno be no be gidi gidi

[Outro]

Eii huh

It’s little Shaker on the sha

It’s little Shaker on the

Eii Joe

Thanks for checking out lyrics on Celebritiesbuzz.com.gh, we so much love and appreciate you.

Kindly checkout lyrics of other hit songs. CLICK HERE

 

Sarkodie – Small Small Lyrics