Miért kell kérjük Istent arra, hogy szabadítson meg minket a gonosztól?

Kérdés Miért kell kérjük Istent arra, hogy szabadítson meg minket a gonosztól? Válasz A “Szabadíts meg minket a gonosztól” Istenhez intézett fohásza a “Mi Atyánk”-ból származik, amint az a Máté evangéliumának 6:13 igeversében fel lett jegyezve. Bár a “Mi Atyánk”-at a Lukács 11:2-4 is megörökíti, ezt az utolsó kérést mégsem tartalmazza. A magyar fordítás helyesen…

Kérdés

Miért kell kérjük Istent arra, hogy szabadítson meg minket a gonosztól?

Válasz

A “Szabadíts meg minket a gonosztól” Istenhez intézett fohásza a “Mi Atyánk”-ból származik, amint az a Máté evangéliumának 6:13 igeversében fel lett jegyezve. Bár a “Mi Atyánk”-at a Lukács 11:2-4 is megörökíti, ezt az utolsó kérést mégsem tartalmazza. A magyar fordítás helyesen adja vissza görög eredetit, mikor azt mondja, hogy “a gonosztól” szabadítson meg minket az Úr (a fordító kiegészítésével). Mivel egy sajátos, konkrét kifejezésről van szó, sok Biblia-tudós úgy véli, hogy az itt említett “a gonosz” egy adott személyre hivatkozik, egészen pontosan az ördögre utal.

A “Szabadíts meg minket a gonosztól” fohásza a közvetlenül előtte elhangzott kéréshez kapcsolódik, amely így hangzik: “…ne vígy minket a kísértetbe” (Máté 6:13). Ez a kérés is némi (értelmezésbeli) nehézséget von maga után. A “kísértetnek”-nek, azaz kísértésnek fordított szó a “kemény próbatétel” jelzős szerkezettel is helyesen visszaadható, és nem is feltétlenül a bűnre való kísértésre utal.

A “Szabadíts meg minket a gonosztól” jelentése végtére viszont nem az egyes szavak vizsgáló boncolgatásában, hanem az imához csatolt e mondat által megszabott fő csapásvonal megértése által rajzolódik ki előttünk. Végső soron ugyanis Sátán áll minden gonoszság mögött, ezért nincs lényegi különbség aközött, hogy általános, átfogó értelemben kérjük a gonosztól (azaz a bűntől) való szabadulást, vagy konkrétan a gonosztól való szabadulásért esedezünk, hiszen e kettő szervesen összefügg. Emellett az is igaz, hogy minden “kemény próbatétel” vagy arra ad alkalmat, hogy Istenben bízzunk, vagy hogy derekunk beadva a bűnös kísértésnek engedjünk, és ezzel egy bizonyos fokig a bűn és az ördög irányítása alá kerüljünk. A “Mi Atyánk” kezdetű imádság arra tanít minket, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten megvédjen minket az olyan helyzetektől, amelyek bűnre csábítanának minket. Voltaképp annak a kérése ez, hogy a bűn soha ne vethesse meg a lábát életünkben.

Jézus azért tanította követőit, hogy így imádkozzanak, “Szabadíts meg minket a gonosztól”, mert saját erőnkből képtelenek vagyunk ellenállni az ördögnek. A Krisztusban hívő ember szabaddá tétetett a bűn büntetésétől (Rómabeliekhez 8:1), hívőként azonban még mindig napi harcban állunk a bűnnel és az ördöggel. A Szent Lélekre kell támaszkodnunk, hogy segítsen ellenállnunk a kísértésnek, és legyőzni az életünkben lévő bűnt. A “Szabadíts meg minket a gonosztól” ima a saját korlátozott képességeink (f)elismerése, és annak eszköze, hogy Isten közbelépését és segítségét kérjük. Miközben a kísértés és a bűn feletti győzelemért való segítségért imádkozunk, egyben azt is kérhetjük, hogy ne is kerüljünk olyan helyzetbe, melyben súlyos kísértéssel kell szembenéznünk. Például egy az alkohol rabságában veszteglő embernek kerülnie kell azon helyeket, ahol alkoholt szolgálnak fel, de azért is imádkoznia kell, hogy a nap folyamán bele ne fusson egy-egy pohárkára való váratlan meghívásba. Egy embernek, aki a kéjvággyal küzd, nyilvánvalóan kerülnie kell bizonyos helyeket és tevékenységeket, de azért is imádkozhat, hogy ne jusson olyan helyzetbe, ami felett nincs irányítása.

Az Isten szabadítson meg minket a gonosztól imakérésének a Jakab levelének 4:7 igeversében található parancs és ígéret a párja: “…álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.” Ezt az “engedelmeskedjetek azért az Istennek…” felszólítása előzi meg. Ha a saját erőnkből szállnánk szembe az ördöggel, akkor gyorsan felülkerekedne rajtunk és letaglózna minket. Csak úgy tudunk ellenállni a kísértésnek, csak úgy tudjuk elkerülni a bűnt, és legyőzni az ördögöt, ha tudatosan Isten hatalmára hagyatkozunk. Ahogy a fizikai szükségleteink betöltéséhez kérnünk kell a “mindennapi kenyeret”, úgy a lelki szükségleteink betöltéséhez a “mindennapi szabadításért” kell imádkoznunk.

[English]


[Vissza a magyar oldalra]

Miért kell kérjük Istent arra, hogy szabadítson meg minket a gonosztól?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *