Bi morale kristjanke na glavi nositi pokrivalo?

Vprašanje Bi morale kristjanke na glavi nositi pokrivalo? Odgovor V Prvem pismu Korinčanom 11,3–16 Pavel spregovori o vprašanju pokrivanja glave pri ženskah. Kontekst celotnega odlomka Prvega pisma Korinčanom 11,3–16 je podrejanje od Boga danemu redu in hierarhiji. Pokrivalo na ženski glavi je ponazoritev podrejanja redu, vodstvu in Božji avtoriteti. Ključna vrstica tega odlomka je v….

Vprašanje

Bi morale kristjanke na glavi nositi pokrivalo?

Odgovor

V Prvem pismu Korinčanom 11,3–16 Pavel spregovori o vprašanju pokrivanja glave pri ženskah. Kontekst celotnega odlomka Prvega pisma Korinčanom 11,3–16 je podrejanje od Boga danemu redu in hierarhiji. Pokrivalo na ženski glavi je ponazoritev podrejanja redu, vodstvu in Božji avtoriteti. Ključna vrstica tega odlomka je v. 3: »Hočem pa, da veste tole: vsakemu moškemu je glava Kristus, glava ženske je moški, glava Kristusa pa Bog.« Pomen vrstice najdemo v nadaljevanju odlomka. Red je tak: Bog Oče, Bog Sin, moški ali mož, ženska ali žena. Pokrivalo na glavi verujoče korintske žene je odražalo, da je ta žena pod avtoriteto svojega moža in zato podrejena Bogu.

V. 10 v tem odlomku pravi: »Zato mora ženska imeti na glavi znamenje oblasti – zaradi angelov.« Zakaj je to pomembno angelom? Angeli Božji odnos z ljudmi opazujejo in se iz njega učijo (1 Peter 1,12). Če se torej ženska podreja Božji delegirani oblasti nad njo, je to za angele zgled. Sveti angeli, ki se popolno in v celoti podrejajo Bogu, pričakujejo, da bomo mi kot Kristusovi privrženci počeli enako.

To pokrivalo ne pomeni le kosa blaga, ampak se lahko nanaša tudi na dolžino las. Kako to vemo? Vrstico moramo brati v kontekstu okolja, v katerem je predstavljena. »Ali vas ne uči že narava sama, da je za moškega nečastno, če si pusti dolge lase, ženski pa v čast, če ima dolge lase. Njej so bili namreč dolgi lasje dani za ogrinjalo.« (1 Korinčanom 11,14–15) V kontekstu odlomka se razume, da se ženska, ki nosi lase daljše, jasno predstavlja kot ženska, ne kot moški. Apostol Pavel tu pravi: če je imela ženska v korintski kulturi daljše lase od moškega, je s tem izkazovala podrejenost možu. Bog je vlogi moškega in ženske zasnoval, da bi odražali globok duhovni nauk o podrejanju Božji volji in redu.

A zakaj apostol Pavel v odlomku govori o laseh? Pavel obravnava neko vprašanje v zvezi s korintsko kulturo, ki je postalo v cerkvi moteče. Za žensko je bila ostrižena glava sramota (in v judovski miselnosti znak žalovanja – 5 Mojzes 21,12). Lasje pa so ji bili »v čast« (1 Korinčanom 11,15). V korintski kulturi so imele ženske običajno na glavi pokrivalo, kar je predstavljalo njihovo podrejenost možem. Pavel potrdi, da velja to kulturno zapoved upoštevati; če bi ženske opustile nošenje naglavnih pokrival, bi bilo to za splošno kulturo povsem napačno sporočilo. Pavel pravi, da bi si lahko kristjanka, če noče nositi pokrivala, prav tako lahko tudi ostrigla lase (v. 6). V tedanji kulturi je ženska, ki ni hotela nositi pokrivala, sporočala: Nočem se podrediti Božjemu redu. Pavel torej uči Korinčane, da je pri ženski dolžina las ali nošenje pokrivala zunanji odraz notranje podrejenosti Bogu in njegovi avtoriteti.

Božji red je, da je mož glava ženi, kakor je Bog glava Kristusu – pri čemer pa to ne pomeni nikakršne neenakosti ali manjvrednosti. Bog in Kristus sta enaka in združena, kakor sta eno mož in žena. Odlomek ne uči, da je žena manj vredna od moža ali da bi se morala podrejati vsakemu moškemu. Pač pa uči Božji red in duhovno vodstvo v zakonskem odnosu. V korintski kulturi je veljalo, da ženska s pokrivanjem glave pri bogoslužju ali v javnosti odraža svojo podrejenost avtoriteti.

V današnji zahodni kulturi ne velja več, da je nošenje naglavnega pokrivala pri ženski znak podrejanja. V večini sodobnih družb so rute in kape modni dodatki. Ženska se lahko sama odloči, da bo nosila naglavno pokrivalo, če je to zanjo znak njene podrejenosti možu. Vendar je to stvar njene osebne izbire, ne pa predmet duhovne presoje. Pravo vprašanje je namreč to, ali smo v srcu poslušni Božji avtoriteti in podrejeni redu, ki ga je ustvaril – podrejeni »kakor Gospodu« (Efežanom 5,22). Bogu je veliko bolj pomembna ta notranja podrejenost kakor zunanji znaki podrejenosti, npr. pokrita glava. V Prvem pismu Timoteju 2,9–10 beremo: »Tako naj ravnajo tudi ženske, in sicer v urejeni obleki. Zaljšajo naj se s sramežljivostjo in razumnostjo. Ne s spletanjem las in z zlatnino, ne z biseri ali dragoceno obleko, ampak z dobrimi deli, kakor se spodobi ženskam, ki javno izpovedujejo svoje strahospoštovanje do Boga.«

[English][Povratek na slovensko domačo stran]

Bi morale kristjanke na glavi nositi pokrivalo?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *