Kako je treba ravnati, če v cerkvi pride do konflikta?

Vprašanje Kako je treba ravnati, če v cerkvi pride do konflikta? Odgovor V cerkvi je veliko področij, na katerih lahko pride do konflikta. Večinoma pa vsak konflikt spada v eno izmed teh kategorij: konflikt zaradi očitnega greha med verujočimi, konflikt z vodstvom in konflikt med verujočimi. Marsikatera težava pa lahko spada v dve ali kar…

Vprašanje

Kako je treba ravnati, če v cerkvi pride do konflikta?

Odgovor

V cerkvi je veliko področij, na katerih lahko pride do konflikta. Večinoma pa vsak konflikt spada v eno izmed teh kategorij: konflikt zaradi očitnega greha med verujočimi, konflikt z vodstvom in konflikt med verujočimi. Marsikatera težava pa lahko spada v dve ali kar vse tri kategorije.

Kot vidimo v Prvem pismu Korinčanom 5, so verujoči, ki očitno grešijo, za cerkev konflikt. Cerkev, ki ne obravnava greha med člani, odpira vrata še več težavam. Cerkev ni poklicana, da bi sodila neverujoče, se pa od nje pričakuje, da bo odkrito nastopila, če greši kristjan (npr. kakor je opisano v 1 Korinčanom 5,11). Cerkev mora grešnika pozvati, naj se pokesa in odvrne od greha, ter ga povabiti nazaj v odnos s Kristusom. »[P]isal sem vam, da se ne smete družiti s takim, ki sebe imenuje brat, pa je nečistnik ali lakomnik ali malikovalec ali obrekljivec ali pijanec ali ropar.« Takih posameznikov naj cerkev ne sprejme, dokler se niso pripravljeni pokesati in se odvrniti od svojega greha. V Evangeliju po Mateju 18,15–17 je opisan jedrnat postopek, kako odkrito spregovoriti z grešnikom ter ga pozvati h kesanju in opustitvi greha. Soočenje naj bo previdno in blago, cilj naj bo obnovitev (Galačanom 6,1). Cerkve, ki grešnike ljubeče disciplinirajo, bodo omejile velik del konfliktov v cerkvi.

Včasih verujoči mogoče niso zadovoljni z ravnanjem in pristopi cerkvenih voditeljev. Primer takega dogodka v prvi cerkvi je opisan v Apostolskih delih 6,1–7. Skupina ljudi v Jeruzalemu se je apostolom pritožila, da nekateri ljudje niso deležni zadostne skrbi. Situacijo so popravili in cerkev je rasla naprej. Prva cerkev je konflikt uporabila kot priložnost za izboljšanje delovanja. Če pa cerkev nima vzpostavljenega jasnega procesa za reševanje težav, si ljudje praviloma ustvarijo lastne poti reševanja. Mogoče začnejo posamezniki spraševati druge člane cerkve za mnenje, obrekovati ali celo oblikovati nekakšen blok »zaskrbljenih ljudi«. Voditelji naj take težave preprečujejo tako, da so nesebični in ljubeči pastirji. Biti morajo služabniki in zgled, ne pa gospodje (1 Peter 5,1–3). Nezadovoljni člani cerkve bi morali voditelje spoštovati (Hebrejcem 13,7.17), jih ne prenagljeno obsojati (1 Timotej 5,19) ter resnico ljubeče govoriti njim( Efežanom 4,15), ne drugim o njih. Kadar se zdi, da se voditelj na zadevo ne odziva, naj posameznik ravna v skladu z zgledom iz Evangelija po Mateju 18,15–17 in zagotovi, da ni zmede glede tega, kakšno stališče ima kdo.

Sveto pismo opozarja, da lahko pride med člani cerkve do konfliktov. Nekateri konflikti izvirajo iz ošabnosti in sebičnosti (Jakob 4,1–10). Drugi so posledica neodpuščenih prestopkov (Matej 18,15–35). Bog nam je rekel, naj se trudimo živeti v miru (Rimljanom 12,18; Kološanom 3,12–15). Vsi kristjani so odgovorni za to, da pripomorejo k reševanju konflikta. Opišimo nekaj osnovnih korakov za reševanje konfliktov:

1. V srcu bodite krotki (Galačanom 6,1), ponižni (Jakob 4,10), odpuščajoči (Efežanom 4,31–32) in potrpežljivi (Jakob 1,19–20).

2. Presodite svoj delež v konfliktu (Matej 7,1–5: preden pomagate drugim, odstranite bruno iz svojega očesa).

3. Če imate komu kaj povedati, to povejte tej osebi, ne drugim (Matej 18,15). In to storite ljubeče (Efežanom 4,15), ne pa le zato, da bi dali duška lasti jezi ali zameri. Če koga česa obdolžimo, običajno v njem vzbudimo obramben odziv. Zato obravnavajmo raje težavo, namesto da bi napadli človeka. Tako mu damo boljšo priložnost, da situacijo pojasni ali se za prestopek opraviči.

4. Če prvi poskus, da bi rešili konflikt, ne prinese želenih rezultatov, poiščite človeka, ki bo posredoval (Matej 18,16). Ne pozabite, da vaš cilj ni zmagati v prepiru, ampak pridobiti brata/sestro za spravo. Zato izberite posrednika, ki vam lahko pomaga rešiti konflikt.

Konflikte je najlažje reševati, če se vpleteni posamezniki v molitvi in ponižno osredotočijo na ljubezen do drugega, z namenom, da bi obnovili odnose. Če upoštevamo ta svetopisemska načela, je večina konfliktov v cerkvi rešljiva. So pa tudi situacije, ko nam je lahko v pomoč zunanji svetovalec. Priporočamo, da si pomagate z viri, kot so PeaceMaker Ministries (www.hispeace.org).

[English][Povratek na slovensko domačo stran]

Kako je treba ravnati, če v cerkvi pride do konflikta?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.