Kolikšno prioriteto naj ima v cerkvi čaščenje?

Vprašanje Kolikšno prioriteto naj ima v cerkvi čaščenje? Odgovor Če bi vam kdo rešil življenje, bi mu bili hvaležni. Kadar prejmemo darilo, ki si ga sami ne bi mogli privoščiti, darovalcu izrazimo hvaležnost. Čaščenje je izraz hvaležnosti Bogu. Jezus nas je odrešil. Božja ljubezen je brezpogojna. S čaščenjem priznavamo avtoriteto Boga, stvarnika vesolja in odrešenika…

Vprašanje

Kolikšno prioriteto naj ima v cerkvi čaščenje?

Odgovor

Če bi vam kdo rešil življenje, bi mu bili hvaležni. Kadar prejmemo darilo, ki si ga sami ne bi mogli privoščiti, darovalcu izrazimo hvaležnost. Čaščenje je izraz hvaležnosti Bogu. Jezus nas je odrešil. Božja ljubezen je brezpogojna. S čaščenjem priznavamo avtoriteto Boga, stvarnika vesolja in odrešenika naših duš. Zato je čaščenje ena najvišjih prioritet posameznega kristjana in tudi cerkve.

Krščanstvo je med religijami edinstveno, saj temelji na osebnem odnosu z Bogom. V Drugi Mojzesovi knjigi 34,14 piše: »Kajti ne smeš se priklanjati drugemu bogu, ker je GOSPODOVO ime ›Ljubosumni‹, ljubosumen Bog je.« Jedro naše vere je oseben odnos s Stvarnikom.

Čaščenje je praznovanje tega osebnega odnosa. Prek čaščenja komuniciramo z Bogom. Prek čaščenja priznavamo njegovo gospostvo in božanskost. Ne glede na to, ali častimo z glasbo, vpitjem, molitvijo ali kako drugače – čaščenje je v svojem bistvu izraz tesne osebne povezanosti z Bogom. Živeti moramo Bogu poslušno. On pa ne želi hladne, brezbrižne ubogljivosti. V Peti Mojzesovi knjigi 6,5 beremo: »Ljubi GOSPODA, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo!«

Cerkev je zbor vseh, ki kličejo Božje ime ter sprejemajo dar milosti, ki nam je na voljo zaradi Jezusove smrti na križu. Rečeno nam je, da moramo vzgajati učence in živeti poslušno Božjim zapovedim. Prvo Janezovo pismo 3,24a se glasi: »Kdor se drži njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on v njem.« Vsi člani cerkve so poklicani k čaščenju Boga. Vsak izmed nas si mora jemati čas, da v molitvi iz srca govori Bogu. Brati moramo Božje besede v Svetem pismu in v srcu premišljevati o njih. Zasebno čaščenje je ključnega pomena za našo osebno duhovno zrelost. Kot skupnost verujočih moramo biti nenehno vključeni v čaščenje s petjem, molitvijo, učenjem o Bogu in uporabo duhovnih darov v korist cerkve. Čaščenje je ena najvišjih prioritet cerkve.

[English][Povratek na slovensko domačo stran]

Kolikšno prioriteto naj ima v cerkvi čaščenje?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *